Categories

Forestal Vic S.L.

Forestal Vic 

C/ Timó, 6-8

08519-Folgueroles (Barcelona)

Telf.: 93 812 27 14

e-mail: info@forestalvic.com

web: www.forestalvic.com

POLÍTICA DE PRIVACITAT


 

1. Navegació anònima a través del web

 

Grau i Grau només obté i conserva la següent informació sobre els visitants del nostre web:

 

a. El nom de domini del proveïdor (PSI) i / o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. 
b. La data i hora d'accés al nostre web. 
c. L'adreça d'Internet des de la qual va partir el link que dirigeix al nostre web. 
d. El nombre de visitants diaris de cada secció.

 

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

 

2. Navegació amb Javascript, CSS i Cookies

 

Per navegar per aquest lloc web és necessari tenir activades les opcions de Javascript, CSS i Cookies, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que ens permeten guardar elements de personalització dels continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita al lloc web de Grau i Grau. Totes les nostres galetes guarden la informació de forma encriptada i es destrueixen de forma automàtica passat cert temps.

L'usuari, per la seva banda, podrà eliminar les galetes que li siguin remeses mitjançant la configurador del navegador utilitzat per accedir al lloc web de Grau i Grau.

 

3. Tractament de les dades obtingudes a través del web

 

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals que l'usuari faciliti a través del web www.grauigrau.com seran objecte de tractament i incorporats en un fitxer titularitat de Grau i Grau del qual és responsable Grau i Grau, amb domicili social al polígon industrial "La Seu", C / D n º 11, Lleida (Espanya).

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat gestionar les sol·licituds que l'usuari realitzi a Grau i Grau a través del lloc web i complir les obligacions legals de Grau i Grau en matèria de protecció de dades personals, així com -si és el cas- altres finalitats que s'indiquin en els formularis del lloc web on es demanen les dades de l'usuari.

Les dades que se sol·licitin a l'usuari en els formularis de recollida tindran caràcter obligatori llevat que s'indiqui el contrari en el formulari corresponent. En el cas que l'usuari no faciliti les dades sol·licitades amb caràcter obligatori, Grau i Grau no podrà tramitar el servei sol·licitat mitjançant el formulari de què es tracti. Grau i Grau es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable.

El titular de les dades personals haurà de dirigir per escrit a info@grauigrau.com o al domicili social de Grau i Grau anteriorment indicat, per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició relatiu al tractament responsabilitat de Grau i Grau, indicant en l'assumpte 'LOPD' i acreditant la seva identitat.

 

4. Seguretat

 

Garantim que qualsevol transmissió que es produeixi de les seves dades personals es farà mitjançant una tecnologia que compleix els màxims estàndards de seguretat. La comunicació entre la seva màquina i els nostres servidors s'estableix de manera encriptada. El tractament de les dades es realitzarà exclusivament personal autoritzat i responsable de Grau i Grau.

 

Grau i Grau SL

C / D N º 11 
POLÍGON INDUSTRIAL "LA SEU" 
25700 - LA SEU D'URGELL

TEL: 973.35.01.82 
FAX: 973.35.34.02

fustes@grauigrau.com

CIF B-25037979 - Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida Tom: 219 - Foli: 57 - Full: -3971 - Inscripció 1 ªGrau i Grau

Grau i Grau S.L.

Fustes Grau i GrauGrau i Grau

 

Polígon Industrial "La Seu"

C/ D - nº11

25700-La Seu d’Urgell (Lleida)

Telf.: 973 35 01 82

e-mail: fustes@grauigrau.com