Categories

Forestal Vic S.L.

Forestal Vic 

C/ Timó, 6-8

08519-Folgueroles (Barcelona)

Telf.: 93 812 27 14

e-mail: info@forestalvic.com

web: www.forestalvic.com

CONDICIONS GENERALSGrau i Grau S.L. amb domicili al carrer D n º 11 Polígon Industrial " La Seu " 25700 , La Seu d' Urgell , Lleida , amb CIF B25037979 posa a disposició al seu lloc web www.grauigrau.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats .

 

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Grau i Grau per part dels USUARIS que accedeixin al mateix . Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI al lloc web www.grauigrau.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades als formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet , no podent l' USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació .

 

L'accés al lloc web de Grau i Grau implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat . L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals .PRIMERA.- CONDICIONS D'ACCÉS I US


1.1. - La utilització del lloc web de Grau i Grau no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI , excepte si aquest USUARI desitgi consultar informació específica dels articles existents en www.grauigrau.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic , aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques . Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l' USUARI a realitzar un bon ús de la web . Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat , drets o interessos de tercers : dret a la intimitat , protecció de dades , propietat intel · lectual etc . Expressament Grau i Grau prohibeix els següents :

 

1.1.1 . - Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Grau i Grau oa tercers .

 

1.1.2 . - Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta , l'enviament de correus massius ( " spaming" ) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( " mail bombing " ) .

 

1.2 . - Grau i Grau podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat , la bona fe oa les presents condicions generals- veure clàusula cinquena .


SEGONA.- CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

 

2.1. - Grau i Grau utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Grau i Grau únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

 

2.2. - Tercers aliens a, Grau i Grau bé mitjançant col · laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web oa notícies d'altres llocs dels que no és titular Grau i Grau. Grau i Grau en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links.

 

L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web de Grau i Grau no realitzarà un ús il · legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

 

2.3. - Grau i Grau es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.TERCERA.- DRETS D'AUTOR I MARCA

Grau i Grau informa que el lloc web www.grauigrau.com els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Grau i Grau.

 

Grau i Grau utilitza fonts externes per l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol · licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.


QUARTA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Lleida renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

QUINTA


En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Grau i Grau podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Grau i Grau.Grau i Grau

Grau i Grau S.L.

Fustes Grau i GrauGrau i Grau

 

Polígon Industrial "La Seu"

C/ D - nº11

25700-La Seu d’Urgell (Lleida)

Telf.: 973 35 01 82

e-mail: fustes@grauigrau.com